A jeśli celiakia nie będzie leczona?

Niektórym pacjentom wydaje się, że do wszystkiego można się przyzwyczaić, a w związku z tym również objawy celiakii nie muszą być na tyle uciążliwe, aby ich likwidacja skłaniała do niemałego wyrzeczenia, jakim jest rezygnacja z glutenu. Niestety, podobne założenie opiera się na błędnych przesłankach, a celiakia, która nie jest leczona może wiązać się z wyjątkowo poważnymi konsekwencjami.

Mówienie o celiakii w kontekście powikłań nie jest zresztą wcale proste, te ostatnie mogą bowiem przyjmować bardzo zróżnicowaną postać. Nietolerancja na gluten staje się zagrożeniem między innymi dla układu krwiotwórczego i kostnego, cierpi jednak również układ nerwowy, nerki i wątroba oraz płuca. Bywa, że choroby, których niemal nikt nie utożsamia z nietolerancją organizmu na gluten są właśnie konsekwencjami choroby trzewnej, czasem wykrycie celiakii odbywa się więc niejako przez przypadek, gdy bezradny lekarz gorączkowo poszukuje źródeł schorzeń pacjenta, z którymi nie umie sobie poradzić.

Najbardziej znaną konsekwencją nieleczonej celiakii jest oczywiście anemia wiążąca się z niedoborem żelaza oraz podwyższony cholesterol, lekarze coraz częściej zwracają jednak również uwagę na osteoporozę, która atakuje coraz większą grupę Polaków. Nie mniej niebezpieczną konsekwencją zaniedbań w leczeniu celiakii jest wzrost zachorowalności na nowotwory układu pokarmowego u osób ze zdiagnozowaną choroba trzewną. Tu na pierwszy plan wysuwa się chłoniak jelita cienkiego, o którym wiadomo, że u pacjentów ze zdiagnozowaną celiakią występuje nawet czterdzieści razy częściej niż u osób, u których nie stwierdzono choroby trzewnej. Duże niebezpieczeństwo stanowią również zaburzenia wymagające leczenia tak przez psychologa, jak i przez psychiatrę, w tym stany depresyjne, z którymi zmaga się co dziesiąty chory, w przypadku kobiet brak zainteresowania przestrzeganiem zasad diety bezglutenowej może zaś owocować również trudnościami z zajściem w ciążę, a także skłonnością do poronień.

Powikłania wynikające z braku konsekwencji w leczeniu celiakii i wybiórczym stosunku do zaleceń lekarza są na tyle poważne, że jakiekolwiek próby ich lekceważenia mogą być określane mianem skrajnie nieodpowiedzialnych.